ஏரும் போரும் எம் குலத்தொழில்...! அருந்திறல் வீரர்க்கும் பெருந்திறல் உழவர்க்கும் வருந்தகைத்தாகும் மள்ளர் என்னும் பெயர்.-திவாகர நிகண்டு- செருமலை வீரரும் திண்ணியோரும் மருத நில மக்களும் மள்ளர் என்ப-பிங்கல நிகண்டு சேர சோழ பாண்டியமூவேந்தர் மரபினர் யாம்.

சனி, 14 டிசம்பர், 2013

மாவீரன் மள்ளரின தலைவன் பசுபதி பாண்டியர் இரண்டாம் ஆண்டு நினைவு தினம்.....

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக