ஏரும் போரும் எம் குலத்தொழில்...! அருந்திறல் வீரர்க்கும் பெருந்திறல் உழவர்க்கும் வருந்தகைத்தாகும் மள்ளர் என்னும் பெயர்.-திவாகர நிகண்டு- செருமலை வீரரும் திண்ணியோரும் மருத நில மக்களும் மள்ளர் என்ப-பிங்கல நிகண்டு சேர சோழ பாண்டியமூவேந்தர் மரபினர் யாம்.

வெள்ளி, 26 டிசம்பர், 2014

டிசம்பர் 25 திருச்சி மாவட்ட புதிய தமிழகம் கட்சி சார்பில் கீழ வெண் மணி தியாகிகளுக்கு மெழுகுதிரி ஏந்தி அஞ்சலி..

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக