ஏரும் போரும் எம் குலத்தொழில்...! அருந்திறல் வீரர்க்கும் பெருந்திறல் உழவர்க்கும் வருந்தகைத்தாகும் மள்ளர் என்னும் பெயர்.-திவாகர நிகண்டு- செருமலை வீரரும் திண்ணியோரும் மருத நில மக்களும் மள்ளர் என்ப-பிங்கல நிகண்டு சேர சோழ பாண்டியமூவேந்தர் மரபினர் யாம்.

சனி, 10 ஜனவரி, 2015

வீரத்தமிழன் பசுபதியார் நினைவிடத்தில் மள்ளர் மீட்புக். களத்தின் தலைவர் . தமிழ்த்திரு கு.செந்தில் மள்ளர்..

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக