ஏரும் போரும் எம் குலத்தொழில்...! அருந்திறல் வீரர்க்கும் பெருந்திறல் உழவர்க்கும் வருந்தகைத்தாகும் மள்ளர் என்னும் பெயர்.-திவாகர நிகண்டு- செருமலை வீரரும் திண்ணியோரும் மருத நில மக்களும் மள்ளர் என்ப-பிங்கல நிகண்டு சேர சோழ பாண்டியமூவேந்தர் மரபினர் யாம்.

சனி, 18 ஏப்ரல், 2015

எனது (சிவக்குமார்தேவேந்திரர்) இல்ல திருமண விழா .

Displaying puthiyathamilagam  mail.jpg

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக