ஏரும் போரும் எம் குலத்தொழில்...! அருந்திறல் வீரர்க்கும் பெருந்திறல் உழவர்க்கும் வருந்தகைத்தாகும் மள்ளர் என்னும் பெயர்.-திவாகர நிகண்டு- செருமலை வீரரும் திண்ணியோரும் மருத நில மக்களும் மள்ளர் என்ப-பிங்கல நிகண்டு சேர சோழ பாண்டியமூவேந்தர் மரபினர் யாம்.

ஞாயிறு, 8 மார்ச், 2015

தி டைம்ஸ் ஆஃப் இன்டியா நாளிதழில்,மள்ளர் தான் தேவேந்திரர்கள் வரலாறு -----கட்டுரை


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக