ஏரும் போரும் எம் குலத்தொழில்...! அருந்திறல் வீரர்க்கும் பெருந்திறல் உழவர்க்கும் வருந்தகைத்தாகும் மள்ளர் என்னும் பெயர்.-திவாகர நிகண்டு- செருமலை வீரரும் திண்ணியோரும் மருத நில மக்களும் மள்ளர் என்ப-பிங்கல நிகண்டு சேர சோழ பாண்டியமூவேந்தர் மரபினர் யாம்.

வெள்ளி, 27 பிப்ரவரி, 2015

வெள்ளகால் கிராமத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தாரா்களுக்கு டாக்டா் கிருஷ்ணசாமி அவா்கள் நோில் சென்று ஆறுதல்...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக