ஏரும் போரும் எம் குலத்தொழில்...! அருந்திறல் வீரர்க்கும் பெருந்திறல் உழவர்க்கும் வருந்தகைத்தாகும் மள்ளர் என்னும் பெயர்.-திவாகர நிகண்டு- செருமலை வீரரும் திண்ணியோரும் மருத நில மக்களும் மள்ளர் என்ப-பிங்கல நிகண்டு சேர சோழ பாண்டியமூவேந்தர் மரபினர் யாம்.

புதன், 28 டிசம்பர், 2016

நாளை..16.10.2015 திருவாரூர் வருகை தரும் தளபதி ..ஸ் டாலின் அவர்களிடம் நான் அளிக்கும் மனு ..

தானியங்கு மாற்று உரை இல்லை.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக