ஏரும் போரும் எம் குலத்தொழில்...! அருந்திறல் வீரர்க்கும் பெருந்திறல் உழவர்க்கும் வருந்தகைத்தாகும் மள்ளர் என்னும் பெயர்.-திவாகர நிகண்டு- செருமலை வீரரும் திண்ணியோரும் மருத நில மக்களும் மள்ளர் என்ப-பிங்கல நிகண்டு சேர சோழ பாண்டியமூவேந்தர் மரபினர் யாம்.

செவ்வாய், 20 டிசம்பர், 2016

தேவேந்திரகுல வேளாளர்களின் அடையாள மீட்பு பேரணி மற்றும் பொதுக்கூட்டம்...

படம் இதைக் கொண்டிருக்கலாம்: 2 பேர்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக